O firmie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,HETMAN’’ Sp. z o. o. jest działającą od 1993 roku, koncesjonowaną firmą wyspecjalizowaną w ochronie mienia, konwojowania wartości pieniężnych, technicznego zabezpieczenia obiektów
i kompleksowego sprzątania.


Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych sposobów dozoru fizycznego obiektów wymagających szczegółowej ochrony jak i nowoczesnych systemów zabezpieczenia technicznego oraz ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych personelu. Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej (m.in. w portalu www.ochrona-pracownicy.pl ) i kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony. Posiadają również uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań. Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrole pracowników nadzoru i właściwych obiektowo Kierowników Ochrony.

Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wysoki poziom usług:

tr>

Sąd Rejonowy
w Jaworznie;
List pochwalny
z 10.03.2010 r.
(ochrona)
18 Bielski Batalion
Desantowo - Szturmowy
List pochwalny
z 09.09.2010 r.
(ochrona)
Sąd Rejonowy
w Mysłowicach;
List referencyjny
z 27.05.2010 r.
(ochrona)
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Zabrze
List referencyjny
z 30.04.2010 r.
(ochrona)
List Referencyjny Urząd Miasta Tychy List referencyjny Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
List referencyjny Urząd Skarbowy Zabrze CERTYFIKAT ISO
CERTYFIKAT ISO EN CERTYFIKAT ISO DE
CERTYFIKAT ISO PL